home chevron_right
Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE

1. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:

- Imię i nazwisko,

Nazwę towaru,

datę zakupu,

datę dostarczenia przesyłki przez kuriera,

wartość zwracanej kwoty w polskich złotych (PLN),

dane do przelewu i nr konta bankowego, na które przelana ma być zwracana kwota.

Złożenie reklamacji w tej formie będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji. W przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca wypełnienie formularza reklamacyjnego jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

2. Kupujący traci uprawnienia do reklamacji towaru, jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia wady nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru. W przypadku, gdy Kupującym jest Przedsiębiorca termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni.

4. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Kupujący może żądać:

- w pierwszej kolejności - nieodpłatnej naprawy,

jeśli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli Sprzedający nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy w cenie równej lub wyższej od reklamowanego,

- jeżeli nie jest możliwe dokonanie naprawy lub wymiany może nastąpić obniżenie ceny lub zwrot gotówki poprzez wpłatę na konto Kupującego.