Warning: Division by zero in /home/admin/domains/proxicar.pl/pliki_zrodlowe/_inne/funkcje.php on line 1

Warning: Division by zero in /home/admin/domains/proxicar.pl/pliki_zrodlowe/_inne/funkcje.php on line 1
Gwarancja :: proxicar.pl | eKatalog | AUTO CZĘŚCI

Informacja: Telefon 12 44 31 560   e-mail info@proxicar.pl   status gg 48785597

Gwarancja Ogólne warunki gwarancji.

1.Większość produktów oferowanych przez firmę Master-Sport Automobiltechnik (MS) objęte zostało gwarancją udzielaną przez producenta zgodnie z określonymi przez niego warunkami i czasem trwania. W przypadku zakupu produktu i montażu go w profesjonalnym warsztacie serwisującym pojazdy marek i modeli do których oferowane są części Master Sport na wybrane produkty udzielamy 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg, której warunki precyzuje punkt 3.

2.
Podstawowymi dokumentami poświadczającymi prawo do składania roszczeń gwarancyjnych i reklamacyjnych są: - dowód zakupu produktu (paragon lub faktura) - karta gwarancyjna Master-Sport (z odpowiednimi pieczęciami oraz stanami licznika w momencie montażu i wystąpienia usterki) - karta zgłoszenia reklamacji Master-Sport

3.
Na wybrane produkty marki Master-Sport Automobiltechnik (MS) udzielamy 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg. W jej ramach Master-Sport Automobiltechnik (MS) zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad lub usterek zakupionych produktów, a w przypadku gdy dana wada lub usterka, mimo napraw, wystąpi po raz trzeci bądź jest niemożliwa do usunięcia, do wymiany towaru na nowy, wolny od wad i usterek. Naprawy i wymiany będą realizowane wyłącznie w profesjonalnych warsztatach serwisujących pojazdy marek i modeli do których ofertowe są części Master Sport. Warunkiem utrzymania prawa do 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg udzielanej przez MS jest coroczny, płatny przegląd pojazdu (w tym elementu objętego gwarancją) wykonany w warsztacie który dokonał montażu. Przeglądy będą potwierdzane pieczęcią warsztatu umieszczaną na karcie gwarancyjnej produktu.

Karta gwarancyjna z odpowiednimi pieczęciami z przeglądów pojazdu oraz dowód zakupu produktu są dokumentami wymaganymi do zachowania 3-letniej gwarancji lub gwarancji na przebieg, umożliwiającymi zgłoszenie roszczenia z jej tytułu. 3-letnia gwarancja nie obejmuje produktów zamontowanych w pojazdach użytkowych lub wykorzystywanych do celów zawodowych bądź zarobkowych, oraz pojazdów nie posiadających fabrycznych zabezpieczeń licznika kilometrów.

3 letnia ochrona nie obejmuje uszkodzeń produktu powstałych wskutek: - standardowego zużycia eksploatacyjnego - eksploatacji niezgodnie z instrukcją obsługi (w tym niewłaściwego zasilania) lub jego przeznaczeniem, - awarii, uszkodzeń lub zniszczeń spowodowanych zaniedbaniem, umyślnym uszkodzeniem, niewłaściwym przechowywaniem lub eksponowaniem produktu w warunkach nie odpowiadających jego właściwościom (wilgotność, temperatura, zalanie cieczą, zapiaszczenie, inne zanieczyszczenia), - uszkodzeń mechanicznych nie wynikających z wady materiałowej produktu - w wyniku zużycia produktu wynikającego z jego normalnej eksploatacji, - usunięcia numerów umożliwiających identyfikację produktu, - zwarcia instalacji elektrycznej lub elektronicznej, - nieprawidłowego montażu lub montażu przy użyciu nieprawidłowych narzędzi.

Dobierz do auta

Ostatnio oglądane


Newsletter

jestem na allegro
Fanpage Google Plus